Pirkimo sąlygos ir taisyklės

PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO IR GRAŽINIMO TAISYKLĖS

1. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

1.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje, suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti“.

2. Pirkėjo teisės

2.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje šių taisyklių ir elektroninės parduotuvės nustatyta tvarka.
2.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su „karateshop.lt“ elektronine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

3. Pirkėjo pareigos

3.1. Pirkėjas privalo apmokėti už prekes sutartą sumą.
3.2. Jeigu prekių pristatymo metu pirkėjas be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes arba užsakyme nurodo klaidingą adresą, jis privalo padengti prekių pristatymo išlaidas nepriklausomai nuo prekių vertės. Dengiamos transporto išlaidos priklauso nuo prekių svorio.
3.3. Pirkėjas, naudodamasis elektronine parduotuve sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.
3.4. Apmokėdamas už prekes pirkėjas turi nurodyti užsakymo numerį.

4. Pardavėjo teisės

4.1. Pardavėjas turi teisę, susidarius svarbioms aplinkybėms, laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs pirkėjui.
4.2. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.
4.3. Pardavėjas turi teisę anuliuoti užsakymą, jeigu pirkėjas pasirinkęs apmokėjimo būdą “iš anksto į banko sąskaitą” neapmoka sutartos sumos per septynias kalendorines dienas.

5. Pardavėjo pareigos

5.1. Sudaryti visas sąlygas tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
5.2. Pristatyti pirkėjo užsakytas prekes pirkėjo nurodytu adresu, per sutartą pristatymo laikotarpį su pirkėju sutartu būdu.
5.3. Susidarius svarbioms aplinkybėms, jeigu pardavėjas negali pristatyti pasirinktos prekės, pardavėjas įsipareigoja pasiūlyti kitą prekę, o pirkėjui atsisakius priimti kitą prekę, grąžinti pinigus pirkėjui į pirkėjo banko sąskaitą per septynias darbo dienas.

6. Prekių pristatymas

6.1. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas.
6.2. Prekių pristatymo metu Pirkėjas kartu su pardavėju arba įgaliotu atstovu turi patikrinti siuntos būklę.
6.3. Pastebėjus siuntos pažeidimus Pirkėjas turi nepriimti siuntos ir tai parašyti prekių pristatymo dokumente.

7. Daiktų grąžinimas

7.1. Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“.
7.2. Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas ir nepažeistoje originalioje pakuotėje.
7.3. Už prekių grąžinimą moka pirkėjas, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl prekės kokybės. Prekės grąžinamos adresu, kurį duoda pardavėjas.
7.4. Jeigu grąžinama nekokybiška prekė, pardavėjas įsipareigoja ją pakeisti į kokybišką prekę, o jeigu pardavėjas neturi nurodytos kokybiškos prekės, už prekę grąžinama sumokėta suma.

8. Atsakomybė

8.1. Pirkėjas atsako už savo veiksmus, atliktus naudojantis elektronine parduotuve „karateshop.lt“
8.2. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per elektroninėje parduotuvėje „karateshop.lt“ esančias nuorodas.
8.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

9. Informacijos siuntimas

9.1. Pranešimai ir klausimai siunčiami informacijoje apie mus nurodytu elektroninio pašto adresu arba pateikiami paskambinus nurodytu telefonu.
9.2. Pardavėjas pirkėjui informaciją siunčia užsakymo metu nurodytu elektroninio pašto adresu.
10. Baigiamosios nuostatos
10.1. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė.
10.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Rašyk
Skambink